Čeština
Dansk
Deutsch
English
Magyar
Nederlands
Norsk
Polska
Român
Slovenščina
Svenska
 
 
Profil


Celem niniejszej witryny internetowej jest zwrócenie uwagi na platformę Green Switching. Członkowie tej platformy wspierają inicjatywę mającą na celu zachęcanie do korzystania z przyjaznej dla środowiska technologii w systemach rozdzielczych energii elektrycznej. Platforma ma za zadanie przedstawiać pewien punkt widzenia wszystkim firmom i osobom prywatnym, które są w stanie wesprzeć tę inicjatywę.

W ostatnich latach obserwowaliśmy rosnącą tendencję stosowania gazu SF6 w rozdzielnicach średniego napięcia. Gaz SF6 jest silnym gazem cieplarnianym ujętym w Protokole z Kioto jako jeden z nośników, którego stosowanie musi być ograniczone.

Stosowanie gazu SF6 w rozdzielnicach w sieci dystrybucyjnej jest niepotrzebne i niepożądane z perspektywy problemów środowiskowych. Dla rozdzielnic średniego napięcia istnieją inne niż gaz alternatywy. Łączenie w próżni w połączeniu z izolacją stałą jest bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem stosowanym od wielu lat.

W kontekście programu redukcji gazów cieplarnianych platforma Green Switching stymuluje tworzenie czystych technologii.

Platforma Green Switching powstała, aby udostępniać informacje niezbędne do podejmowania świadomych decyzji dotyczących wyboru rozdzielnicy do rozdziału energii elektrycznej.